CD song 21St Century Breakdown best Valkyrie hit buy June 2009 - Best 150 Club and Party Music - Cd 5 song get hot Whatever Works get hot Daughtry get video Adventureland get hot Dance - Various Artists free ipod Year One CD hit When Love Takes Over qualitive avi Taken

NB! Valminud on uus kilvaleht, mis läheb käiku alates 2013/2014 hooajast. Uus leht on pea-aadressil www.kilb.ee, kõik ettepanekud on oodatud Kilvafoorumis.

Nõuded üksik- ja paarismängu karikasarja mängudele

Eesti Mälumänguliidu nõuded üksik- ja paarismängu karikasarja kuuluvatele mängudele

Alates hooajast 2011/2012

1. Info mängu toimumisaja, -koha, osavõtumaksu ja muude oluliste andmete kohta laekub kilvalehe pidajatele ja/või kilvafoorumisse hiljemalt kolm nädalat enne mängu toimumist – et kilvalehel saaks avada mängule registreerimise.

2. Mängu küsimused ja tulemused laekuvad kilvalehe pidajale elektroonilisel kujul kolme päeva jooksul pärast mängu toimumist või mänguga seotud protestide reeglitepärast lahendamist (vt mängude reglement: http://www.kilb.ee/index.php/eml-materjalid/53-muud-materjalid/70-maengude-reglement-protestimise-kord). Küsimused ja vastused tuleb saata kas ühe pdf-failina (küsimused ja vastused koos) või siis 1-2 Wordi dokumendina (vastused võivad olla eraldi), mängu tabel Exceli või Wordi failina. Tabelis peavad olema näha iga küsimuse eest saadud punktid.

3. Võitja(te) õigete vastuste protsent peab olema vähemalt 50 protsenti.

4. Üksikmängus osaleb vähemalt 25 osalejat ning paarismängus 20 paari.

Nõuete täitmist jälgib EML juhatus. Iga nõuetele 1.-3. mittevastavus annab ühe hoiatuse (kehtivusajaga kolm hooaega või kuni mängu väljaarvamiseni) ning kolme hoiatuse kogunemisel arvab juhatus mängu üheks hooajaks karikasarjast välja. Kui mäng on sarjast välja arvatud rohkem kui korra, pääseb tagasi sarjavälise proovimänguga, mis vastab kõigile tingimustele ja kogub vähemalt 75 protsenti karikasarja osalejate normmäärast.

Punkti 4. puhul arvab juhatus mängu sarjast välja juhul, kui osalejate arv jääb alla seatud piiri kahel järjestikusel aastal (alates hooajast 2011/12). Tagasi pääseb sarjavälise proovimänguga, mis vastab kõigile tingimustele ja kogub vähemalt 75 protsenti karikasarja osalejate normmäärast. Ka uued mängud pääsevad karikasarja, kui on korraldanud sarjavälise proovimängu, mis vastab kõigile tingimustele ja kogub vähemalt 75 protsenti karikasarja osalejate normmäärast. Proovimängu toimumisaeg kooskõlastatakse juhatusega ja avaldatakse kilvakalendris hiljemalt üks kuu enne mängu toimumist.

Juhatusel on õigus nõudeid iga hooaja alguses muuta, sellest teavitades vähemalt 1 kuu enne karikasarja esimest mängu. Juhatus jälgib, et karikasarjas oleks alati 6-9 etappi, ning tal on selle huvides õigus mänge erakorraliselt karikasarja lisada (ilma proovimänguta), välja arvata või väljaarvamisest loobuda.

Viimased postitused

Eesti Mõttespordi Selts
Eesti Mõttespordi Selts
Tähe 15-66, 50108 Tartu
+372 502 7746
Eesti Mälumänguliit
Põllu 125-2, 10917 Tallinn
+372 503 6863
Algusesse
me="footer" style="xhtml" />
Algusesse
Algusesse
Text::_('TOP'); ?>